Privacy

Privacy beleid van het PACHTHOF VAN DE 7 SLAPERS

Verklaring over de gegevensbescherming

Het PACHTHOF VAN DE 7 SLAPERS doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. We leven de privacyverklaring (de “verklaring”) na samen met eventuele disclaimers die de basis vormen waarop persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt die we over u verzamelen of die u ons verstrekt (“gegevens”). Lees het volgende aandachtig om ons gebruik van persoonlijke gegevens te begrijpen. Houd er rekening mee dat het beleid alleen verwijst naar in leven zijnde personen met betrekking tot hen betreffende persoonlijke gegevens en niet naar personen in enige andere hoedanigheid.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens u die vrijwillig aanbiedt wanneer u ons dergelijke persoonlijke gegevens verstrekt, of via onze diensten waarmee u contact hebt. We kunnen ook andere persoonlijke gegevens over u ontvangen van andere personen, of we kunnen dergelijke andere persoonlijke gegevens over u verkrijgen die mogelijk afkomstig zijn van onze legitieme zakelijke activiteiten.
We kunnen gegevens verzamelen en verwerken. Daaronder de volgende informatie tijdens de dienstverlening aan u, die uw persoonlijke gegevens kan bevatten:
uw volledige naam; uw adres; uw verschillende e-mailadressen; uw verschillende telefoonnummers inclusief mobiele telefoonnummers; uw nationaliteit; uw adres; financiële informatie over u, inclusief uw bankrekeninggegevens of andere betalingsgegevens; gegevens van uw lidmaatschap van professionele of andere organisaties; uw geboortedatum; gegevens over uw kinderen en andere relaties; en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking zodat we onze rol kunnen vervullen bij het verstrekken van diensten op het vlak van accommodatie, ontspanning, kleinhandel of voedselgerelateerde diensten.
We kunnen ook andere gegevens verwerken die geen persoonlijke gegevens zijn.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We gebruiken onze persoonlijke gegevens die we bijhouden om:

  • in ons legitiem belang om reclame te maken voor onze diensten, u informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren en waar u toestemming hebt gegeven om benaderd te worden voor dergelijke doeleinden, zoals accommodatie, ontspanning, vrije tijd, detailhandel, vergaderingen & evenementen en andere voedselgerelateerde diensten
  • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons;
  • in ons legitiem belang om reclame te maken voor onze diensten, informatie te geven over een nieuw aanbod, een evenement of promotie;
  • te voldoen aan de wetgeving; en / of
  • u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te verzenden met betrekking tot onze diensten, evenementen en producten die voor u interessant kunnen zijn. Wenst u niet dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen.

Hoe slaan we uw gegevens op?

We doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Hoewel moderne beveiligingspraktijken efficiënt zijn, is geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem volledig veilig. We kunnen de volledige beveiliging van onze databases niet garanderen. We kunnen ook niet verzekeren dat de informatie die u verstrekt niet wordt onderschept als ze via internet naar ons wordt verzonden. We zullen de richtlijnen blijven bijwerken en aanvullende beveiligingsfuncties invoeren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De overdracht van informatie via internet is niet volledig veilig en kan de overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) inhouden. Dit gebeurt meestal door het gebruik van cloud-oplossingen voor webhosting, e-mailhosting of bedrijfseigen software-oplossingen die via de cloud aan ons worden geleverd. Wij geven echter geen toestemming aan derden om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Niet-EER-landen bieden mogelijk geen passend beschermingsniveau met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u uw gegevens verstrekt, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking.
Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt niet garanderen. Elke overdracht van gegevens gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, gebruiken we passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We bewaren uw gegevens gedurende verschillende perioden volgens ons bewaringsschema, waarvan een kopie is opgeslagen in ons gegevensbewaringsschema en op verzoek verkrijgbaar is.

Met wie kunnen we uw gegevens uitwisselen?
We delen uw gegevens niet mee aan derden zonder uw toestemming. We kunnen gegevens meedelen als we verplicht zijn om uw gegevens openbaar te maken of uit te wisselen om tegemoet te komen aan enige wettelijke verplichting of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van de zaakvoerders of klanten te beschermen.

Hoe kunt u toegang krijgen tot de informatie die we over u bijhouden?
Als individu hebt u op grond van EU-wetgeving bepaalde rechten die op ons van toepassing zijn om informatie te verstrekken of wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop wij gegevens met betrekking tot u verwerken. Deze rechten zijn onder bepaalde omstandigheden van toepassing en worden hieronder uiteengezet:
1. Het recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben (‘toegangsrecht’).
2. Het recht om gegevens met betrekking tot u te corrigeren/recht te zetten (‘recht op correctie’)
3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben (‘recht op bezwaar’)
4. Het recht om de verwerking van gegevens met betrekking tot u te beperken (‘recht op beperking’)
5. Het recht om gegevens met betrekking tot u te wissen/verwijderen (dat wil zeggen het recht om te wissen)
6. Het recht om bepaalde gegevens met betrekking tot u van de ene organisatie naar de andere te ‘over te dragen’ (‘recht op gegevensportabiliteit’)
Als u toegang wilt vragen tot de informatie die wij over u bijhouden, neem dan contact op met hedwig.jenaer@zevenslapers.be

Wijzigingen van deze verklaring
We behouden ons het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we die wijzigingen hier posten, zodat u kunt zien welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en in welke omstandigheden we die informatie kunnen bekendmaken. Als u onze site of onze diensten verder blijft gebruiken of op andere wijze gegevens verstrekt nadat we dergelijke wijzigingen hebben aangekondigd, stemt u in en gaat akkoord met deze gewijzigde verklaring

Contacteer ons
Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten met betrekking tot deze verklaring en de informatie die we hebben, zijn welkom en moeten aan ons worden gericht op hedwig.jenaer@zevenslapers.be


Alle verzoeken worden snel en efficiënt afgehandeld.

Privacyverklaring betreffende de website

Deze verklaring heeft betrekking op onze privacypraktijken in verband met deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Externe links naar andere websites zijn duidelijk herkenbaar. Enkele technische termen die in deze verklaring worden gebruikt, worden aan het einde van deze pagina uitgelegd.
Houd er rekening mee dat er gevallen kunnen zijn waarin het voor ons noodzakelijk kan zijn om hoe dan ook met u te communiceren om administratieve of operationele redenen in verband met uw reservering of onze diensten.
PACHTHOF VAN DE 7 SLAPERS respecteert volledig uw recht op privacy en zal geen persoonlijke informatie over u verzamelen op deze website zonder uw duidelijke toestemming. Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons geeft, wordt behandeld met de hoogste normen voor beveiliging en vertrouwelijkheid, strikt in overeenstemming met de wetten over gegevensbescherming van 1988 en 2003.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
PACHTHOF VAN DE 7 SLAPERS verzamelt geen persoonlijke gegevens over u op deze website, behalve informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld via het reserveringsproces, door verzending van een e-mail naar ons of gebruik van ons online feedbackformulier). Alle informatie die u op deze manier verstrekt, wordt niet beschikbaar gesteld aan derden en wordt door ons alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Verzameling en gebruik van technische gegevens
Deze website maakt gebruik van cookies. De websites maken gebruik van optimale en tijdelijke sessiecookies. Met tijdelijke sessiecookies kan de webbrowser van een bezoeker onthouden welke pagina’s op deze website al zijn bezocht. Bezoekers kunnen deze website gebruiken zonder dat functionaliteit verloren gaat als cookies uit de webbrowser worden uitgeschakeld.
Technische gegevens in verband met bezoeken aan deze website worden door onze internetprovider geregistreerd voor onze statistische doeleinden. Er wordt geen informatie verzameld die door ons kan worden gebruikt om websitebezoekers te identificeren. De geregistreerde technische gegevens zijn beperkt tot de volgende onderwerpen:

  • Het IP-adres van de webserver van de bezoeker
  • De gebruikte top-level domeinnaam (bijvoorbeeld .ie, .com, .org, .net)
  • Het vorige websiteadres waar de bezoeker ons heeft bereikt, inclusief alle gebruikte zoektermen
  • Klik-stream gegevens die het verkeer van bezoekers op deze website weergeven (bijvoorbeeld pagina’s die zijn geopend en documenten die zijn gedownload)
  • Het type webbrowser dat wordt gebruikt door de bezoeker van de website

PACHTHOF VAN DE 7 SLAPERS zal geen poging doen om individuele bezoekers te identificeren, of om de hierboven vermelde technische gegevens aan een persoon te koppelen. Het is het beleid van PACHTHOF VAN DE 7 SLAPERS om dergelijke technische informatie met betrekking tot individuele websitebezoekers nooit bekend te maken aan een derde partij (behalve onze internetprovider die dergelijke gegevens namens ons opslaat en die gebonden is door vertrouwelijkheidsbepalingen in dit verband), tenzij dergelijke informatie verplicht moet worden meegedeeld op grond van een rechtsbepaling. De technische informatie zal alleen worden gebruikt door PACHTHOF VAN DE 7 SLAPERS en slechts voor statistische en andere administratieve doeleinden. Houd er rekening mee dat technische gegevens, die we niet kunnen associëren met een identificeerbaar individu, geen “persoonsgegevens” vormen in de zin van de Gegevensbeschermingswetten van 1988 & 2003.

Goedestraat 37, 3078 Meerbeek (KORTENBERG) 0471-823 841 hedwig.jenaer@zevenslapers.be PER FLES AANKOPEN - ALLES IN VOORRAAD -THUISLEVERING MOGELIJK
nl_NLDutch
%d bloggers liken dit: